Carrer de Pallars, 410
08019 Barcelona
TEL. 93 307 28 57
FAX 93 307 65 03
secretaria@cemontseny.cat

Tram Besòs
L4 Selva de Mar
Bus, 7, 26, 36, H14, H16, V27